Komp Egyesület

A kezdetektől…

2003-ban azzal a céllal alakult meg a Komp Egyesület, mint közhasznú egyesület, hogy a szociális téren hátrányt szenvedő csoportokhoz tartozók számára különböző ellátást biztosítson. Kiemelt célcsoportként kezeli az időskorúakat, 45 évnél idősebb embereket, pályakezdő fiatalokat, a megváltozott munkaképességűeket, hajléktalanokat, illetve fogyatékos embereket, gyógyult illetve gyógyulófélben lévő szenvedélybetegeket, büntetett előéletűeket, Magyarországon élő migránsokat és különböző célcsoportok áldozatsegítését.

Tevékenységünk közé tartozik: szociális tevékenység, időskorúak gondozása, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, nevelési, oktatási képességfejlesztés, ismeretterjesztő tevékenység, munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, áldozatsegítés és a kapcsolódó szolgáltatások.

Az Egyesület működése óta nagyon sokrétű munkát végez, segítve ezzel a hátrányos helyzetűeket, betegeket, hozzátartozóikat valamint az őket segítő szakemberek munkáját.