Komp egyesület

A közösségi ellátás olyan önkéntesen igénybe vehető, hosszú távú, közösségi alapú gondozás, amelynek során a gondozás és a pszicho-szociális rehabilitáció az ellátott otthonában, illetve lakókörnyezetében történik. A közösségi ellátást nyújtó szociális szakemberek munkájának fókuszában a krónikus pszichiátriai gondozott felépülésének lehetősége áll. Felépülésüket igyekeznek elősegíteni a pszicho-szociális rehabilitáció eszköztárával: az érintettek megküzdési képességének erősítésével, önsegítő aktivitásuk ösztönzésével, felelőség érzetük ébrentartásával, készségfejlesztéssel, személyes szabadságuk tiszteletben tartásával, az erőforrások felkutatásával, a segítő intézmények közötti együttműködés serkentésével. A közösségi ellátás hosszútávú segítséget nyújt a pszichiátriai kezelt szociális kompetenciájának javításával, a stigmatizáció csökkentésében, az egészségügyi ellátás igénybevételében, a foglalkozási rehabilitációban, a társadalmi szerepvállalásban ezáltal az ellátottakat képessé teszi személyes céljaik elérésére. A közösségi ellátás akkor hatékony, ha átfogó, integrált nem csak szigetszerűen épül ki. A szolgáltatást az ellátott természetes életterében történik, azokon a színtereken, ahol igény mutatkozik a szolgáltatásra.