Komp egyesület

Az ellátás Hajdúböszörmény közigazgatási területén az alábbi ellátottakra terjed ki:

  • Azon 18. életévüket betöltött hajdúböszörményi pszichiátriai beteg, aki bio-pszicho-szociális helyzetének javítása érdekében, önkéntesen igényel segítséget.
  • otthonukban élő, intenzív támogatást igénylő nem veszélyeztető állapotú, pszichiátriai betegek, akik pszichiátriai kezelésben részesülnek, betegségük ambuláns szakorvosi ellátás mellett egyensúlyban tartható és (BNO kód:F 00-09, F20-99), akik életvitelükben valamint szociális helyzetük javításában igényelnek segítséget, a szükségleteiknek megfelelő életvitelük, rehabilitációjuk és szociális biztonságuk csak intenzív közösségi ellátással optimalizálható.
  • a célcsoporthoz tartoznak azok a szociális intézményben élő a szakértői bizottság szerint lakóhelyi reintegrációra alkalmas ellátottak, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várakozó krónikus pszichiátriai betegek, akik az önálló életvitel fenntartásában fokozott támogatást igényelnek.
  • A fent említett ellátotti kör tagjainak hozzátartozói, akik közreműködőként részt vesznek a segítő folyamatban, támogatják a gondozottat gyógyulásában, nem ellátottak, de a rehabilitációs folyamat fontos résztvevői.