Komp egyesület

Általános szolgáltatások: 

 • Lakókörnyezetben történő segítségnyújtás az önálló életvitel fenntartása céljából. 
 • Meglévő képességek megtartása, fejlesztése. 
 • A szolgáltatást igénybe vevő állapotáról folyamatos információszerzés háziorvostól és a kezelőorvostól, a jelzőrendszer tagjaitól. 
 • Pszichoszociális rehabilitáció, szociális és mentális gondozás. 
 • Prevenciós, megkereső programok a rászorulók felderítése érdekében. 
 • A kliens terápiás kezelésének, orvosi kontroll, ill. szűrővizsgálatainak figyelemmel kísérése, a részvételre való ösztönzés. 

Megkereső munka 

Állapotfelmérés 

Problémaelemzés-megoldás 

Pszichoedukáció 

Készségfejlesztés 

Speciális stratégiák: 

 • gyógyszer-compliance segítése, 
 • a napi tevékenység, életvitel megszervezése, 
 • az agresszió és az öngyilkosság kockázatának kezelése, 
 • segítő beszélgetés lefolytatása 
 • a szorongás és stressz kezelése, 
 • az alvás szabályozásának fejlesztése, a táplálkozási rendellenességek és a rossz étkezési szokások kezelése, 
 • kríziskezelés 

Pszicho-szociális rehabilitáció 

Ügyintézés 

Egyéni esetkezelés 

Ártalomcsökkentés 

Csoportfoglalkozások:

 • Ifjúsági csoport:fiatal felnőtt ellátottaink részére heti rendszerességel, az ellátottak életkori sajáétosságainak megfelelő témák feldolgozásával(pár-és baráti kapcsolat, személyiségfejlesztés, pályaválasztás, szórakozás) 
 • Női csoport: női ellátottak részére nyitott csoport, heti rendszerességgel, az ellátottakat foglalkoztató témák feldolgozása (párkapcsolat, személyiségfejlesztés, szépségápolás, egészségügy) 
 • Hozzátartozói csoport: ellátottak hozzátartozóinak havi renszerességgel, akár az ellátott részvételével, ahol a felmerült problémákat megbeszélhetik, egymást tanáccsal láthatják el beszélhetnek érzéseikről. 

Információs, ügyintéző, érdekvédelmi és adminisztratív tevékenység: 

A klienseket érintő eseményekről, közérdekű tudnivalókról információt szolgáltat a kiépített és folyamatosan frissített adatbázisból: 

 • egészségügyi, mentálhigiénés ellátásokról és szolgáltatásokról, 
 • szociális ellátásokról és szolgáltatásokról, 
 • gyermekvédelmi-jóléti szolgáltatásokról, ellátásokról, 
 • foglalkoztatással kapcsolatos ismeretek biztosítása, a munkahely lehetőségekről, a munkanélküli ellátások igénybevételi lehetőségeiről, 
 • oktatás, képzés, átképzés, ismeretszerzés lehetőségeiről, 
 • lakhatással kapcsolatos ügyintézésekről, lehetőségekről, 
 • önsegítő szervezetekről, csoportokról, 
 • jogi tanácsadás lehetőségeiről és a jogsegély szolgálatok működéséről, 
 • munkavállalási tanácsadásról, mint egy segítő szolgálat működtetéséről, 
 • gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás lehetőségeiről, 
 • szükség szerint ügyintézés végzése egészségügyi- és államigazgatási szerveknél, egyéb szociális és képzési intézményeknél, - állapotával és életvitelével összefüggően, és összhangban, 
 • érdekképviseletekről, azok működéséről, illetve elérhetőségeikről