Komp egyesület

Kiemelkedő EU-s pályázatok, innovativ ötletek ötletek az elmúlt években 

Megnevezés
A megvalósítás időpontja
A projekt összes költsége (eFt)
Forrás megneve-zése
Támogatott projekt esetén pályázati azonosító szám
„Más-kép” a fiatalokért
2008.07.01.-11.30.
17 590,085
NFÜ
HEFOP-2.2.1-06/1.-2007-03-0105/4.0
Élettér - a gyermekekért
2008.07.01.-11.30.
14 475,4
NFÜ
HEFOP-2.2.1-06/1.-2007-02-0010/4.0
Ambulance and mangiare
2006.01.01.-2007.12.31.
157 646,846
 EMA 
106-EMA-19889/05
Face to face
2006.01.01.-06.30.
2 844
Royal Netherlands Embassy
KAP 16/05 35
 Iránytű
2005.03.07-08.31.
1 200
NFI
CT-1134/2005

  

“Élet-tér” - a gyermekekért: A projekt 2008. júniusától novemberig tartott. A projekt fő gerincét a 6 modulból álló képzés adta, amelynek elemei a következők voltak: EU alapismeretek, Munkaerőpiaci alapismeretek, Burn - out tréning, Számítógépes képzés, Antidiszkriminációs tréning, .konfliktusmentes kommunikáció 

A képzésbe összesen 45 fő került bevonásra. 40 fő gyermekvédelemben dolgozó szakember a baktalórántházi egyesített gyermekvédelmi intézmény munkatársa, 5 fő roma önkéntes a Lungo Drom helyi alapszervezetétől. 

A képzés elején szintfelmérés történt a résztvevők bevonásával, amelynek tapasztalatai be lettek építve a tanagyag fejlesztésébe. 

Baktalórántháza Magyarország egyik leghátrányosabb területe, ahol az itt élő családok jellemzője az alacsony iskolázottság (75%), a munkanélküliség nagy aránya, rossz egészségtelen lakáskörülmények, jelentős az iskolai rendszerből kiesett túlkoros fiatalok száma, alacsony jövedelmi viszonyok, amelyek sok esetben párosulnak valamilyen devianciával, magas a roma etnikumhoz tartozó lakosok aránya is, és itt működik az ország egyik legnagyobb gyermekvédelmi központja. 

Közvetlenül ez a hátrányos helyzetű, peremre szorult réteg a szociális szakembereken keresztül érhetőek el, mert a nevelő-szülőkkel, utógondozókkal, szoros kapcsolatban vannak ezek a fiatalok. 

Ebben a térségben a gyermekvédelmi intézmény szegmenséből kapcsolódnak be a segítő szakemberek /40 fő nevelőszülő/, illetve a térségben tevékenykedő önkéntes /5 fő roma származású önkéntes/. 

Éppen ez okból kifolyólag, régre visszanyúló szakmai kapcsolatot ápol a helyi gyermekvédelmi intézmény olyan szervezettel, mint a Komp Egyesület, és a Lungo Drom Baktalórántházi Tagszervezete. 

A közös munka és gondolkodás indította el a szervezetek igényét arra, hogy szakmai együttműködési megállapodásban erősítsék meg kompetenciájukat. 

Közvetlen cél volt egy közös, jövőbeni gyakorlatközpontú kurzus kialakítása az együttdolgozó szakemberek számára. 

Programunk általános célja az volt, hogy a hátrányos helyzetű, gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő, főként roma fiatalokat olyan készségekkel és képességekkel lássuk el, amely segít nekik a pályakezdés korszakában, a munkavállalásban és a jobb társadalmi integrációban. 

A képzés során jelentkezik egy multiplikátor hatás, azaz egy nevelőszülő, segítő szakember pályája során több fiatallal kerül kapcsolatba, a partneri tagokkal együtt több fiatal életére gyakorolnak jelentős befolyást. 

„Más-kép” a fiatalokért: A legújabb statisztikai adatok szerint a legalacsonyabb gazdasági aktivitás Észak-alföld és Észak –Magyarország népességét jellemezte, ahol az aktív korosztály mindössze 49%-a volt jelen a munkaerő piacon. Debrecen város egyik leghátrányosabb területe a Nagysándor – telep, ahol az itt élő családok jellemzője az alacsony iskolázottság (55%), a munkanélküliség nagy aránya, rossz egészségtelen lakáskörülmények, jelentős az általános iskolai rendszerből kiesett túlkoros fiatalok száma, alacsony jövedelmi viszonyok, amelyek sok esetben párosulnak valamilyen devianciával, magas a roma etnikumhoz tartozó lakosok aránya is. 

Közvetlenül ez a hátrányos helyzetű, peremre szorult réteg a szociális szakembereken keresztül érhetőek el, mert a családgondozókkal, utógondozókkal, gyámmal, szoros kapcsolatban vannak ezek a fiatalok, családok. 

Ebben a térségben a szociális szféra több szegmenséből kapcsolódnak be a segítő szakemberek, mert ezek a családok olyan problémahalmazzal rendelkeznek, ahol már több szakmacsoportnak együttesen kell beavatkozni. 

Éppen ez okból kifolyólag, régre visszanyúló szakmai kapcsolatot ápol a Nagysándor József Általános Iskola Alapítványa számos olyan szervezettel, mint a Komp Egyesület, az Arany Középút Egyesület, Lótuszvirág Egyesület, Szertelen Egyesület, DMJV Reménysugár Otthona, Nagysándor József Általános Iskola, akik közreműködésükkel folyamatosan az esetek megoldásán dolgoznak. 

A közös munka és gondolkodás indította el a szervezetek igényét arra, hogy szakmai együttműködési megállapodásban erősítsék meg kompetenciájukat. 

Közvetlen cél volt egy közös, jövőbeni gyakorlatközpontú kurzus kialakítása az együttdolgozó szakemberek számára. 

Programunk általános célja az, hogy a hátrányos helyzetű, a hagyományos iskolai rendszerből kieső túlkoros, roma fiatalokat (utógondozó ellátásban részesülőket) olyan készségekkel és képességekkel lássuk el, amely segít nekik a pályakezdés korszakában, a munkavállalásban és a jobb társadalmi integrációban. 

A képzés során jelentkezik egy multiplikátor hatás, azaz egy családgondozó, segítő szakember pályája során több fiatallal kerül kapcsolatba, a partneri tagokkal együtt több fiatal életére gyakorolnak jelentős befolyást. 

A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás Operatív Program Irányító hatóság által kiírt pályázat „ A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével” című program forráslehetőséget adott a korábbi ötlet, a képzési csomag megvalósítására, az alapítvány pályázatot nyújtott be, ennek a forráslehetőségnek a lehívására. 

A főpályázó a Nagysándor József Általános Iskola Alapítványa, aki konzorciumban valósította meg a projektet a Komp Egyesülettel. 

Olyan szakemberek jelentkeztek önkéntesen a képzésre, akik a munkájuk során közvetlenül tudják fölhasználni a programcsomagban kínált gyakorlatorientált modulokat. 

A képzésben résztvevők Számítástechnikai alapismeretet sajátíthattak el, Európai Uniós gazdasági ismeretekkel, Bűnmegelőzési ismeretekkel gazdagodhattak, valamint tájékozódhattak Munkaerő - piaci a változásokról, tanácsot kaphattak az Előítélet kezelésére, illetve a kiégés megelőzésére sajátíthattak el technikákat. 

Ambulance and mangiare: Mintegy két éven keresztül a Befogadó Állomásunkon a menedékkérők menekültügyi eljárása alatt biztosítjuk az egészségügyi alapellátást, mely esetünkben speciális ellátást jelent, tekintettel arra, hogy az egészségügyi szűrést, az ambuláns ellátást és 30 fő pszichiátriai beteg komplex ellátását végezzük. 

Az elme-szociális részlegen élő mentálisan sérült betegek részére speciális kutyaterápiás kezelést kívánunk megvalósítani, mely abszolút mértékben pilóta jellegű módszer. 

Valamint tekintettel az ellátottak iszlám és hindu, magyarországi normáktól eltérő étkezési szokásaira, továbbá a speciális diétára szoruló betegek szükségleteire, minőségi élelmezési ellátást kívánunk biztosítani a nyersanyagnorma kiegészítésével. 

Face to face:Napjaink egyik varázsszava a változás. Változik a technológia, a társadalom és változnia kell az egyénnek is, ha talpon akar maradni. A megváltozott munkaképességű munkanélküli egyénnek megváltozik az életkörülménye, a betöltött társadalmi és magánéleti szerepe. Tevékenységeink középpontjában az alkalmazkodás áll: e változásokhoz történő alkalmazkodás csak akkor lehet sikeres, ha a külső tényezők mellett változnak a belsők is: önmagával való kapcsolata. 

Célkitűzéseink kettős irányba mutattak: 1. Megváltozott munkaképességű személyek társadalmi integrációjának elősegítése azáltal, hogy részükre szakmai és munkaerő-piaci reintegrációs szolgáltatásokat biztosítunk. 2. Programunk adaptálható módszertani tananyag kidolgozása, amely a megváltozott munkaképességű munkanélküli csoportnak a társadalmi integrációhoz vezető lépéseket, módszereket tartalmazza. 

Eredmények: A program komplex szolgáltatásrendszerének következményeként jelentősen javult a projekt célcsoportjának az élethelyzete, mert régi/új ismeretek, képességek, készségek birtokába jutnak, tudatosabbá válik munkavállalói viselkedésük, és önértékelésük pozitív irányba fordul. Mindezek következtében aktívabbak és hatékonyabbak a munkakeresés közben. 

Iránytű: A Komp Egyesület a munkaerőpiacon hátrányt szenvedő csoportokhoz tartozók munkaerő-piaci reintegrációjának elősegítését tűzte ki céljául. Kiemelt célcsoportként kezeli a megváltozott munkaképességűeket, hajléktalanokat, 45 évnél idősebb embereket. 

A programunk célja: az állami szervezetek által el nem érhető hátrányos helyzetű (45 évnél idősebb-; megváltozott munkaképességű emberek) társadalmi integrációjának elősegítése szakmai és munkaerő-piaci reintegrációs szolgáltatásokat biztosításával. 

 A szolgáltatásunk alapja a szakmai rehabilitáció. Programunk során célcsoportunk tagjai felkészültek arra, hogy megkeressék a számukra megfelelő munkát, aminek eszköze a szakmai orientáció. 

A projekt célcsoportja: 

 45 évnél idősebb hátrányos helyzetű személyek, 

 aktív korú, nem foglalkoztatott, Debrecenben élő megváltozott munkaképességű emberek. 

Nagy hangsúlyt fektettünk arra is, hogy a munkába állás mellett a képzésekre, az életen át tartó tanulásra is felkészülhessenek. Ezért volt fontos, hogy minden ember találkozzon a fejlesztőpedagógussal, és a pszichológussal is. A mentális állapot felmérése után könnyebben találtunk közös megegyezésen alapuló lehetőségeket a további szellemi fejlődésre.