Komp egyesület

Csillagfény Demens Betegek Nappali Ellátása  

Kapocs Pszichiátriai Betegek Közösségi Ellátása

BÁH BÁ Debrecen Ambuláns Egészségügyi Ellátása

FAT Intézmény - Felnőttképzés

TÁMOP-2.6.2-12/1-2012-0199 PROFECTUS – ELŐRE A MEUNKAERŐ-PIAC ÚTJÁN

Pályázatfigyelés, páláyzatírás, megvalósítás saját és társszervezetek részére

Az fentebb sorolt állandó tevékenységeink mellett, illetve azt színvonalasabbá, ötletesebbé, és mások számára elérhetőbbé téve folyamatosan keressük a lehetőségeket hazai és európai uniós források támogatásával.

Így 2005 –től évente 1-2 szociális témájú, tevékenységünkhöz kapcsolódó, mégis újszerű programot sikerült megvalósítanunk pályázati támogatásokból. /pl. HEFOP 2.2.1 programokat, NFI program, MATRA-KAP projekt, EMA projekt, NCA működési támogatások/.

Szervezetünk fejlődését és szakmai kompetenciáját kihasználva jövőre nézve többfajta szociális szolgáltatást szeretnénk intézményi keretek között, vagy pályázati források felhasználásával megvalósítani.

Mostanra mind szakmailag, mind anyagi- és humán- erőforrás szempontjából megerősödtünk, és fejlődtünk annyit, hogy helyi és környékbéli településeken fesztiválokon bemutatkozhassunk, tevékenységünket és szolgáltatásainak ezzel egyre több ember számára elérhetőbbé tegyük, határainkat szélesítsük.

Alaptevékenységeink

„Az egyesület tevékenysége közé tartozik a munkaerőpiac fejlesztése, a munkaerőpiacon lévő hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci reintegrációjának elősegítése és pszichoszociális támogatása, valamint ezeknek a társadalmi problémáknak a szociológiai kutatása.”

„Az egyesület törekszik arra, hogy kapcsolatot épít ki, és ápol hasonló tevékenységet végző intézményekkel, valamit civil szervezetekkel. Az egyesület igyekszik munkaerő-piaci réseket találni és közvetítő szerepet játszani a célcsoport és a vállalkozó valamint egyéb potenciális munkáltatók között, akik az elsődleges vagy másodlagos munkaerőpiac szereplői.„

Az egyesület célja elérése érdekében az alábbi tevékenységeket végzi:

 • munkahelyteremtés,
 • Munka - közvetítés, tanácsadás,
 • munkakeresésben való segítés,
 • életvezetési minta nyújtása,
 • beilleszkedési tanácsok adása, szociális 
 • szolgáltatások biztosítása,
 • szociális munka, foglalkoztatás fejlesztés,
 • nevelési, oktatási képességfejlesztési, ismeretterjesztő tevékenység,
 • áldozatsegítés

Az egyesület, mint közhasznú szervezet az alapszabály fenti céljai érdekében a következő, az 1997. évi CLVI. Törvény által megfogalmazott területeken látja el tevékenységét: 

 • Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása 
 • Tudományos tevékenység, kutatás 
 • Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 
 • Környezetvédelem 
 • Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek – és ifjúságképviselet 
 • Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése 
 • Rehabilitációs foglalkoztatás 
 • Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások 
 • Euroatlanti integráció elősegítése 
 • Közhasznú szervezetek számára biztosított- csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások.