Komp egyesület

 • A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.), 
 • a többször módosított 1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről, 
 • 191/2008. (VII.30.) Korm. rendelet a támogató szolgáltatás és közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről, 
 • A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, 
 • 226/2006. (XI.20.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról, 
 • A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet (továbbiakban: Ir.), 
 • 321/2009. (XII.29.) Korm. rendelet a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről (továbbiakban: Szmr.), 
 • A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv., 
 • Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről ésvizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet, 
 • Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXXII. tv. (továbbiakban: Mt.), 
 • A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (továbbiakban Kjt.), 
 • A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet.