Komp Egyesület

2015.Június 22.

„Esély” a tanulásra és a felzárkózásra a migráns gyermekek számára Debrecenben

A Komp Egyesület 2013. július 1. és 2015. június 30. között „Esély” a tanulásra és a felzárkózásra a migráns gyermekek számára Debrecenben” címmel, a TÁMOP-3.3.9.A-12/2-2012-0008 pályázati azonosító szám alatt valósítja meg összesen 30 000 000 Ft támogatású programját. Jelen pályázat forrását az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A projekt fő célja a Debreceni Befogadó Állomáson élő migráns gyermekek és fiatalok felzárkóztatása, iskolai előmenetelük segítése, egyéni fejlesztésük, továbbá sikeres iskolai pályafutásuk támogatása. Projektünk keretében 58 gyermeket vontunk be és készítettünk részükre egyéni fejlesztési tervet, akik közül 46 fő sikeresen teljesítette a számára meghatározott egyéni fejelsztési tervet. Mindemelett 10 alkalommal valósítottunk meg tanodán kívüli foglalkozást a gyermekek számára, és 5 alkalommal rendeztünk nyitott tanodai programokat, melyen tanodán kívüli látogatókat is fogadtunk, ezeken összesen 212 fő vett részt. Lemorzsolódó gyermek nem volt programunkban. Összesen 8 partnerszervezettel voltunk aktív együttműködésben a projekt során.

Elérhetőségeink:
4220 Hajdúböszörmény, Alföld u. 5.
Tel.: 0670/932-1579
e-mail: rirella@gmail.com
Szolgáltatásaink önkényesen és térítésmentesen vehetők igénybe.