Komp Egyesület
infobox

A Komp Egyesület, mint Kedvezményezett az Európai Unió Európai Szociális Alap és Magyarország Kormánya együttes támogatásával az alábbi projekteket valósítja meg.

elnevezés: Esély a tanulásra – Hajdúböszörményi Tanoda
Azonosító: EFOP-3.3.1.-15-2015-00269
Projekt megvalósítás kezdete: 2016.11.01
Projekt megvalósítás befejezése: 2018.10.31.
Projekt támogatási összege: 27 200 000 Ft
Projekt támogatás mértéke: 100 %

elnevezés: Esély a tanulásra – Hajdúnánási Tanoda
Azonosító: EFOP-3.3.1.-15-2015-00272
Projekt megvalósítás kezdete: 2016.11.01
Projekt megvalósítás befejezése: 2018.10.31.
Projekt támogatási összege: 27 300 000 Ft
Projekt támogatás mértéke: 100 %

A fenti 2 tanoda projekt rövid bemutatása: A Tanodának olyan szolgáltatásokat és lehetőségeket kell a célcsoport tagjai számára térítésmentesen biztosítania, melyekhez középosztálybeli kortársaik szociokulturális helyzetük miatt, megvásárolt vagy egyéb módon hozzájutnak. Ezek a lehetőségek nemcsak oktatási szolgáltatásokra, hanem az élet számos további területére vonatkozhatnak (pl. szabadidős programokban valórészvétel, életpálya-építés, integrált társadalmi tapasztalatok megszerzése). A megvalósítás időszaka alatt konstansan 30 fő rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanuló számára nyújtottunk fejlesztő, felkészítő, iskolai sikerességet elősegítő, szociokulturális hátrányokat csökkentő szolgáltatásokat.

elnevezés: Együtt-Egymásért Hajdúböszörményben
Azonosító: EFOP-1.3.5-16-2016-00372
Projekt megvalósítás kezdete: 2017.05.01.
Projekt megvalósítás befejezése: 2020.05.01.
Projekt támogatási összege: 25 000 000 Ft
Projekt támogatás mértéke: 100 %

Projekt rövid bemutatása: A projekt Hajdúböszörmény és Debrecen lakossága szervez olyan figyelemfelhívó és ismeretterjesztő tevékenységet, amellyel az önkéntesség, illetve a társadalmi szerepvállalás erősítését, a generációk közötti együttműködés erősítését ösztönözzük. A projekt során megrendezésre kerülő programok, események, rendezvények során kiemelt szerepet kapott az esélyegyenlőség, az önkéntesség, a társadalmi szerepvállalás fontosságának hangsúlyozásán túl az, hogy a projekt prioritásként kezeli a létrejövő, illetve a már létező kisközösségek megerősítését, patronálását, kapacitásuk bővítését, szervező erejük fejlesztését.

elnevezés: Like-old a pillanatot!
Azonosító: EFOP-1.2.2.-15-2016-00183
Projekt megvalósítás kezdete: 2018.01.01.
Projekt megvalósítás befejezése: 2020.12.31.
Projekt támogatási összege: 25 000 000 Ft
Projekt támogatás mértéke: 100 %

Projekt rövid bemutatása: A Komp Egyesület Like – old a pillanatot! című projektjének célja a Hajdúböszörményben tartózkodó 15-29. éves fiatalok társadalmi integrációjának ösztönzése képességeik kibontakoztatásával, közösségi aktivitásuk támogatásával; bevonva őket az aktív közreműködésüket igénylő közösségi programokba, önkéntes tevékenységekbe. További cél, hogy a projekt során megvalósuljon a részt vevő fiatalok személyiségfejlesztése, önismereti kompetenciájuk fejlesztése; egészségmegőrzéssel kapcsolatos információs bázisának növelése, illetve vegyenek részt prevenciós előadásokon; közéletben való részvételének támogatása, elősegítése; honismereti, helyismereti információs bázisának növelése, hazaszeretetre nevelése.